22. 10. 2019  19:28 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠČEPÁNOVÁ, S. Veľká Bratislava architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna. Architektúra a urbanizmus, 53. s. 88--102.

Originálny názov: Veľká Bratislava architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna
Anglický názov: The Greater Bratislava of Architects Alois Balán and Jiří Grossmann
Autor: Ing. arch. Soňa Ščepánová (100%)
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Architektúra a urbanizmus
Číslo zväzku (ročník): 53
Od strany: 88
Do strany: 102
Počet strán: 15
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Soňa Ščepánová
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Architektúra a urbanizmus. 2019.

Originálny názov: Architektúra a urbanizmus
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)