17. 10. 2019  12:18 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MORAVČÍKOVÁ, H. -- BARTOŠOVÁ, N. -- JANÁK, M. Reflections of architecture: 10,11,12/2018. Bratislava : Spektrum, 2019. 303 s. ISBN 978-80-227-4930-5.

Originálny názov: Reflections of architecture: 10,11,12/2018
Slovenský názov:
Autor: prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (34%)
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (33%)
Architekt Michal Janák (33%)
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-80-227-4930-5
Vydavateľ: Spektrum
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
Počet strán: 303
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: teória architektúry, architektúra európska, súčasná architektúra, architekti rakúski
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)