22. 10. 2019  10:53 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BEŇÁK, M. -- KRÁĽOVÁ, E. Historické infraštruktúrne systémy, ich adaptabilita a zhodnotenie v kontexte udržateľného rozvoja. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Historické infraštruktúrne systémy, ich adaptabilita a zhodnotenie v kontexte udržateľného rozvoja
Český názov:
Autor: Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD.
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: adaptability, priemyselné dedičstvo, brownfield, historické infraštruktúrne systémy, historical infrastructural systems, industrial herritage, udržateľný rozvoj, sustainable development, adaptabilita
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD.
Posledná zmena: 31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)