14. 10. 2019  15:50 Boris
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BIALOBLOCKA KAROLINA, -- URLANDOVÁ, A. Does Colour Planning Matter? Reflection on the Impact and Coordination of Colour Planning in Poland and Slovakia. Czasopismo techniczne = Technical Transactions, 6. s. 17--36.

Originálny názov: Does Colour Planning Matter? Reflection on the Impact and Coordination of Colour Planning in Poland and Slovakia
Slovenský názov:
Autor: Bialoblocka Karolina (70%)
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (30%)
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Czasopismo techniczne = Technical Transactions
Číslo zväzku (ročník): 6
Od strany: 17
Do strany: 36
Počet strán: 20
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Posledná zmena: 07.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Czasopismo techniczne = Technical Transactions. 2019.

Originálny názov: Czasopismo techniczne = Technical Transactions
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 07.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)