18. 10. 2019  8:51 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠPERKA, E. Obnova fasád stavieb s prvkami rondokubistickej architektúry v Bratislave a ich farebnosť. In KRÁĽOVÁ, E. -- DUBINY, M. Bardkontakt 2019. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Bardejov, 2019: Mesto Bardejov, 2019, s. 174--181. ISBN 978-80-570-1163-7.

Originálny názov: Obnova fasád stavieb s prvkami rondokubistickej architektúry v Bratislave a ich farebnosť
Anglický názov: Renovation and colourfulness of building facades with elements of Rondocubist architecture in Bratislava
Autor: Ing. arch. Eva Šperka (100%)
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Bardkontakt 2019. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou
Podnázov:
Od strany: 174
Do strany: 181
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Eva Šperka
Posledná zmena: 07.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

KRÁĽOVÁ, E. -- DUBINY, M. Bardkontakt 2019. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Bardejov, 2019: Mesto Bardejov, 2019. ISBN 978-80-570-1163-7.

Originálny názov: Bardkontakt 2019. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou
Anglický názov:
Český názov:
Editor: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (50%)
Ing. arch. Ing. Martin Dubiny (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-570-1163-7
Vydavateľ: Mesto Bardejov
Miesto vydania: Bardejov, 2019
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 07.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)