23. 10. 2019  18:12 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARTOŠÍKOVÁ, T. -- VODRÁŽKA, P. Závody na výrobu hliníka a okolité osídlenie Žiarskej kotliny. Dizertačná práca. 2019. 113 s.

Originálny názov: Závody na výrobu hliníka a okolité osídlenie Žiarskej kotliny
Anglický názov: Aluminum plants and surrounding settlements in Žiar valley
Český názov:
Autor: Ing. arch. Tereza Bartošíková, PhD. (100%)
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 113
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: elektrolýza, history of architecture, kysličníkareň, aluminium smelter, industriálne dedičstvo, dejiny architektúry, industral heritage, aluminium plant, hlinikáreň, alumina refinery
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Tereza Bartošíková, PhD.
Posledná zmena: 14.09.2019 22:23 (Import dát z knižnice)