14. 10. 2019  22:24 Boris
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PASIAR, M. -- POHANIČOVÁ, J. Architektúra kúpeľných budov na Slovensku\Prípadová štúdia Sliač. Dizertačná práca. 2019. 134 s.

Originálny názov: Architektúra kúpeľných budov na Slovensku\Prípadová štúdia Sliač
Anglický názov: SPA architecture in Slovakia Case study Sliač
Český názov:
Autor: Ing. arch. Michal Pasiar, PhD. (100%)
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 134
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: SPA Sliač, SPA Architecture, BIM, Kúpele Sliač, obnova pamiatok
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.
Posledná zmena: 14.09.2019 22:23 (Import dát z knižnice)