20. 10. 2019  19:34 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAULINYOVÁ, A. -- POHANIČOVÁ, J. Franz Storno starší na Slovensku. Medzi romantickým historizmom a neogotickou fikciou. Dizertačná práca. 2019. 107 s.

Originálny názov: Franz Storno starší na Slovensku. Medzi romantickým historizmom a neogotickou fikciou
Anglický názov: Franz Storno Sr. in Slovakia. Between romantic historicism and neogothic fiction
Český názov:
Autor: Mgr. Anna Paulinyová, PhD. (100%)
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 107
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: romantický historizmus, pamiatková obnova, restoration of monuments, Franz Storno starší, Franz Storno Sr., purizmus, Romantic Historicism, Purism, 19. storočie, 19th century
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Anna Paulinyová, PhD.
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)