17. 10. 2019  7:10 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VOŠKOVÁ, K. Vzdelávacie a vedeckovýskumné centrum Fakulty architektúry STU v Banskej Štiavnici. Pamiatky a múzeá, 68. s. 63--66.

Originálny názov: Vzdelávacie a vedeckovýskumné centrum Fakulty architektúry STU v Banskej Štiavnici
Anglický názov:
Autor: Ing. arch. Katarína Vošková, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Pamiatky a múzeá
Číslo zväzku (ročník): 68
Od strany: 63
Do strany: 66
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.
Posledná zmena: 14.09.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Pamiatky a múzeá. 2019.

Originálny názov: Pamiatky a múzeá
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 14.09.2019 22:25 (Import dát z knižnice)