14. 11. 2019  17:41 Irma
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DUBINY, M. Aká je budúcnosť zimného prístavu?. Quark, 25. s. 30--31.

Originální název: Aká je budúcnosť zimného prístavu?
Anglický název: What is the future of Winter harbour?
Autor: Ing. arch. Ing. Martin Dubiny (100%)
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Quark
Číslo svazku (ročník): 25
Od strany: 30
Do strany: 31
Počet stran: 2
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
Poslední změna: 09.02.2019 22:25 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Quark. 2019.

Originální název: Quark
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 09.02.2019 22:25 (Import dat z knihovny)