19. 1. 2020  9:03 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BUDIAKOVÁ, M. Evaluation of Indoor Climate in Big Lecture Hall. In Applied Mechanics and Materials. 2019, s. 475--483. ISBN 978-3-0357-1202-5.

Originální název: Evaluation of Indoor Climate in Big Lecture Hall
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Mária Budiaková, PhD. (100%)
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Applied Mechanics and Materials
Podnázev:
Od strany: 475
Do strany: 483
Počet stran: 9
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.
Poslední změna: 23.02.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Applied Mechanics and Materials. 2019. ISBN 978-3-0357-1202-5.

Originální název: Applied Mechanics and Materials
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-0357-1202-5
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 23.02.2019 22:21 (Import dat z knihovny)