12. 11. 2019  16:23 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VOJTEKOVÁ, E. -- VANEK, M. Centrum vývoja Zeme v Edinburgu. In Eurostav. 2019, s. 60--61.

Originální název: Centrum vývoja Zeme v Edinburgu
Anglický název:
Autor: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (50%)
Dipl.-Ing. Michal Vanek (50%)
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Eurostav
Podnázev:
Od strany: 60
Do strany: 61
Počet stran: 2
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Poslední změna: 02.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Eurostav. 2019.

Originální název: Eurostav
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 02.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)