14. 12. 2019  10:52 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VOJTEKOVÁ, E. -- VANEK, M. Centrum vývoja Zeme v Edinburgu. In Eurostav. 2019, s. 60--61.

Originálny názov: Centrum vývoja Zeme v Edinburgu
Anglický názov:
Autor: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (50%)
Dipl.-Ing. Michal Vanek (50%)
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Eurostav
Podnázov:
Od strany: 60
Do strany: 61
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Posledná zmena: 02.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Eurostav. 2019.

Originálny názov: Eurostav
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)