12. 12. 2019  2:26 Otília
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KALAŠOVÁ, K. -- DUBINY, M. Káva s dekanom. Informačné listy FA STU, 26. s. 2.

Originální název: Káva s dekanom
Anglický název:
Autor: Ing. arch. Kristína Kiac (50%)
Ing. arch. Ing. Martin Dubiny (50%)
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Informačné listy FA STU
Číslo svazku (ročník): 26
Od strany: 2
Do strany: 2
Počet stran: 1
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Kristína Kiac
Poslední změna: 23.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Informačné listy FA STU. 2019.

Originální název: Informačné listy FA STU
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 23.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)