22. 11. 2019  14:34 Cecília
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VOJTEKOVÁ, E. -- VANEK, M. Trblietavá budova budúcnosti v Berlíne. Eurostav, 25. s. 70--71.

Originální název: Trblietavá budova budúcnosti v Berlíne
Anglický název:
Autor: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (50%)
Dipl.-Ing. Michal Vanek (50%)
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Eurostav
Číslo svazku (ročník): 25
Od strany: 70
Do strany: 71
Počet stran: 2
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Eurostav. 2019.

Originální název: Eurostav
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)