25. 10. 2020  3:36 Aurel
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FAD) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MRVIŠOVÁ, B. -- VOJTEKOVÁ, E. Polyfunkčný dom v Crescenzago, Miláno. Diplomová práce. Bratislava: 2019.

Originální název:
Polyfunkčný dom v Crescenzago, Miláno
Anglický název:
Multipurpose Building in Crescenzago, Milan
Český název:
Autor: Ing. arch. Barbora Mrvišová
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Pracoviště:
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práce
Místo vydání: Bratislava
Rok vydání:
2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: market, underground, Multipurpose Building, rozvoj, tržnica, development, polyfunkčný objekt, metro
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)