31. 10. 2020  6:02 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FAD) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MRVIŠOVÁ, B. -- VOJTEKOVÁ, E. Polyfunkčný dom v Crescenzago, Miláno. Diplomová práca. Bratislava: 2019.

Originálny názov:
Polyfunkčný dom v Crescenzago, Miláno
Anglický názov: Multipurpose Building in Crescenzago, Milan
Český názov:
Autor: Ing. arch. Barbora Mrvišová
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Pracovisko:
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Bratislava
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: market, underground, Multipurpose Building, rozvoj, tržnica, development, polyfunkčný objekt, metro
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. arch. Barbora Mrvišová
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)