14. 12. 2019  9:58 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VDOLEČKOVÁ, E. -- ILKOVIČOVÁ, Ľ. Návštevnícke centrum ZOO Bojnice. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návštevnícke centrum ZOO Bojnice
Anglický název: Visitors center in ZOO Bojnice
Český název:
Autor: Ing. arch. Eva Vdolečková
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: návštevnícke centrum, výbeh pre žirafy, giraffe, zoo, visitor center
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Eva Vdolečková
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)