25. 1. 2020  3:05 Gejza
Akademický informačný systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOVÁČOVÁ, B. -- KUJANOVÁ, K. Polyfunkčný bytový dom. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný bytový dom
Anglický názov: Polyfunctional Residential Building
Český názov:
Autor: Bc. Bettina Kováčová
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: design, residental building, lokalita, bytový dom, apartment, architektúra
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Bettina Kováčová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)