12. 11. 2019  21:49 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KADÁK, S. -- ILKOVIČOVÁ, Ľ. Polyfunkčný bytový dom. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Polyfunkčný bytový dom
Anglický název: Polyfunctional Residential Building
Český název:
Autor: Bc. Samuel Kadák
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: dom, dúbravka, Polyfunkčný bytový dom, Polyfunctional Residential Building, multifunctional
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Samuel Kadák
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)