20. 1. 2020  3:40 Dalibor
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JANČEKOVÁ, Z. -- KALESNÝ, F. Tržnica. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Tržnica
Anglický název: Market Hall
Český název:
Autor: Bc. Zuzana Jančeková
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: marketplace, circle, tržnica, átrium, atrium, kruh
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Zuzana Jančeková
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)