14. 12. 2019  10:49 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JANDOVÁ, E. -- KALESNÝ, F. Tržnica. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Tržnica
Anglický název: Market Hall
Český název:
Autor: Bc. Eva Jandová
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: market, market hall, kultúra, tržnica, culture
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Eva Jandová
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)