16. 12. 2019  2:42 Albína
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VAŇOVÁ, B. -- KALESNÝ, F. Multifunkčná telocvičňa. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Multifunkčná telocvičňa
Anglický název: Multifunction Gym
Český název:
Autor: Barbora Vaňová
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: športoviská, areál, area, historická zástavba, orthogonality, reflection, gym, culture, kultúra, ortogonalita, zrkadlenie, Rača, symetry, historical buildings, Mladá Garda, symetria, telocvičňa
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Barbora Vaňová
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)