18. 11. 2019  14:26 Eugen
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZELENČÍK, J. -- KUJANOVÁ, K. Rezidencia veľvyslanca. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Rezidencia veľvyslanca
Anglický název: Residence of Ambassador
Český název:
Autor: Bc. Jakub Zelenčík
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Consulate, the Ambassador’s residence, reprezentačné priestory, Rezidencia veľvyslanca, Bratislava, representative premises, Konzulárny úrad
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Jakub Zelenčík
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)