15. 11. 2019  19:04 Leopold
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TAKÁČ, D. -- MEZIANI, Y. Rezidencia veľvyslanca. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Rezidencia veľvyslanca
Anglický název: Residence of Ambassador
Český název:
Autor: Bc. Dušan Takáč
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: konzulárny úrad, green facade, residence, zelená fasáda, Japonsko, tatami, veľvyslanec, rezidencia, consular office, Japan, ambassador
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Dušan Takáč
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)