12. 11. 2019  1:44 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SULÁKOVÁ, L. -- HAIN, V. Rezidencia veľvyslanca. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Rezidencia veľvyslanca
Anglický název: Residence of Ambassador
Český název:
Autor: Bc. Lenka Suláková
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: skylight, súkromie, biela, átrium, residence, white, veľvyslanec, rezidencia, atrium, privacy, ambassador, svetlík
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Lenka Suláková
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)