9. 12. 2019  21:48 Izabela
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠOMODY, P. -- HAIN, V. Rezidencia veľvyslanca. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Rezidencia veľvyslanca
Anglický název: Residence of Ambassador
Český název:
Autor: Bc. Peter Šomody
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Architektonický návrh, Architektonické hľadisko, Súkromný priestor, Architectonic point of view, Ambassador residence, Architectonic proposal, Poloverejný priestor, Rezidencia veľvyslanca, Verejný priestor, Half-public space, Private space, Public space, Urbanistické hľadisko, Urbanic point of view
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Šomody
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)