18. 11. 2019  19:35 Eugen
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SUVÁKOVÁ, Ľ. -- HAIN, V. Multifunkčná telocvičňa. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Multifunkčná telocvičňa
Anglický název: Multifunction Gym
Český název:
Autor: Bc. Ľubomíra Suváková
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: gymnasium, sports hall, konštrukcia, športová hala, symmetry, construction, Mladá Garda, symetria, telocvičňa, Mladá Gard
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Ľubomíra Suváková
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)