14. 12. 2019  10:54 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIMEKOVÁ, N. -- HAIN, V. Multifunkčná telocvičňa. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Multifunkčná telocvičňa
Anglický název: Multifunction Gym
Český název:
Autor: Bc. Natália Šimeková
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Dormitory, Hall, Airiness, Internát, Gym, Telocvičňa, Athletic tunnel, Mladá Garda, Vzdušnosť, Structure, Sport, Konštrukcia, Šport, Hala, Atletický tunel
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Natália Šimeková
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)