21. 2. 2020  11:40 Eleonóra
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŽÁKOVIČOVÁ, K. -- ILKOVIČ, J. Multifunkčná telocvičňa. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Multifunkčná telocvičňa
Anglický název: Multifunction Gym
Český název:
Autor: Bc. Katarína Žákovičová
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: hracia plocha, Mladá Garda, multifunkčný, playing area, multifunctional
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Katarína Žákovičová
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)