18. 2. 2020  1:36 Jaromír
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠVECOVÁ, M. -- MEZIANI, Y. Multifunkčná telocvičňa. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Multifunkčná telocvičňa
Anglický název: Multifunction Gym
Český název:
Autor: Bc. Monika Švecová
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: multifunkčnosť, drevo, wood, multifunkcionality, sport, šport
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Monika Švecová
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)