20. 11. 2019  18:10 Félix
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ILKOVIČOVÁ, Ľ. REA 23 Bordeaux: opäť úspešní. Informačné listy FA STU, 26. s. 8--9.

Originální název: REA 23 Bordeaux: opäť úspešní
Anglický název:
Autor: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (100%)
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Informačné listy FA STU
Číslo svazku (ročník): 26
Od strany: 8
Do strany: 9
Počet stran: 2
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Poslední změna: 15.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Informačné listy FA STU. 2019.

Originální název: Informačné listy FA STU
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 15.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)