20. 1. 2020  1:45 Dalibor
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ILKOVIČOVÁ, Ľ. REA 23 - Bordeaux. Jednoducho: boli sme opäť úspešní. Spektrum, 25. s. 35--36.

Originální název: REA 23 - Bordeaux. Jednoducho: boli sme opäť úspešní
Anglický název:
Autor: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (100%)
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Spektrum
Číslo svazku (ročník): 25
Od strany: 35
Do strany: 36
Počet stran: 2
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Poslední změna: 15.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Spektrum. 2019.

Originální název: Spektrum
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 29.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)