24. 2. 2020  7:24 Matej
Akademický informačný systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ILKOVIČOVÁ, Ľ. REA 23 - Bordeaux. Jednoducho: boli sme opäť úspešní. Spektrum, 25. s. 35--36.

Originálny názov: REA 23 - Bordeaux. Jednoducho: boli sme opäť úspešní
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (100%)
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Spektrum
Číslo zväzku (ročník): 25
Od strany: 35
Do strany: 36
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Spektrum. 2019.

Originálny názov: Spektrum
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)