6. 12. 2019  14:16 Mikuláš
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VOJTEKOVÁ, E. -- TURIS, M. -- VANEK, M. -- IVÁNKOVÁ, O. Static assessment of selected transparent and translucent designs of roof over railway exposition. In ZANELLI ALESSANDRA, -- MONTICELLI CAROL, -- MOLLAERT MARIJKE, -- STIMPFLE BERND. Proceedings of the TensiNet Symposium 2019. Milan, Italy: Maggioli SpA, 2019, s. 497--504. ISBN 978-88-916-3245-6.

Originální název: Static assessment of selected transparent and translucent designs of roof over railway exposition
Slovenský název:
Autor: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (25%)
Ing. Matúš Turis (25%)
Dipl.-Ing. Michal Vanek (25%)
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD. (25%)
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Katedra stavebnej mechaniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Proceedings of the TensiNet Symposium 2019
Podnázev:
Od strany: 497
Do strany: 504
Počet stran: 8
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Poslední změna: 13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ZANELLI ALESSANDRA, -- MONTICELLI CAROL, -- MOLLAERT MARIJKE, -- STIMPFLE BERND. Proceedings of the TensiNet Symposium 2019. Milan, Italy: Maggioli SpA, 2019. ISBN 978-88-916-3245-6.

Originální název: Proceedings of the TensiNet Symposium 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Zanelli Alessandra
Monticelli Carol
Mollaert Marijke
Stimpfle Bernd
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-88-916-3245-6
Nakladatel: Maggioli SpA
Místo vydání: Milan, Italy
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)