17. 11. 2019  15:41 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ILKOVIČOVÁ, Ľ. -- ILKOVIČ, J. Basics of building structure in architectonic education. Global journal of engineering education, 21. s. 150--156.

Originální název: Basics of building structure in architectonic education
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (50%)
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (50%)
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Global journal of engineering education
Číslo svazku (ročník): 21
Od strany: 150
Do strany: 156
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: Building structure, Architecture education, Practical skills, Theoretical knowledge
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Poslední změna: 17.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Global journal of engineering education. 2019.

Originální název: Global journal of engineering education
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 17.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)