19. 2. 2020  1:19 Vlasta
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VOJTEKOVÁ, E. -- VANEK, M. 2 v 1 - nový koncept priemyselnej architektúry. Eurostav, 25. s. 52--53.

Originální název: 2 v 1 - nový koncept priemyselnej architektúry
Anglický název:
Autor: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (50%)
Dipl.-Ing. Michal Vanek (50%)
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Eurostav
Číslo svazku (ročník): 25
Od strany: 52
Do strany: 53
Počet stran: 2
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Poslední změna: 14.09.2019 22:25 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Eurostav. 2019.

Originální název: Eurostav
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 14.09.2019 22:25 (Import dat z knihovny)