19. 2. 2020  1:58 Vlasta
Akademický informační systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HAIN, V. -- BELLÁKOVÁ, E. Industrial Days 5 (Okolo Apolky). Arch, 24. s. 60.

Originální název: Industrial Days 5 (Okolo Apolky)
Anglický název: Industrial Days 5 (Arround Apollo)
Autor: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. (50%)
Ing. arch. Eva Belláková, PhD. (50%)
Pracoviště: Fakulta architektúry
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Arch
Číslo svazku (ročník): 24
Od strany: 60
Do strany: 60
Počet stran: 1
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Poslední změna: 18.01.2020 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Arch. 2019.

Originální název: Arch
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 05.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)