Aug 19, 2019   6:54 a.m. Lýdia
Academic information system

Institute of Interior and Exhibition Design (FA) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 44

PublicationsType of resultYearDetails
Adaptácia neonatologického oddelenia: príklad integrácie matky do starostlivosti o novorodenca v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Puškár, Branislav -- Kočlík, Dušan
Adaptácia neonatologického oddelenia: príklad integrácie matky do starostlivosti o novorodenca v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. ALFA, 24. p. 28--35.
articles in magazines2019Details
Adaptation of building to a new purpose, Bratislava - interior
Gramerová, Veronika -- Kočlík, Dušan
Adaptácia budovy na nový účel, Bratislava - interiér. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Adaptation of building to a new purpose, Bratislava - interior
Bačišinová, Dominika -- Hronský, Michal
Adaptácia budovy na nový účel, Bratislava - interiér. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Adaptation of building to a new purpose, Bratislava - interior
Naďová, Ivana -- Hronský, Michal
Adaptácia budovy na nový účel, Bratislava - interiér. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Adaptation of building to a new purpose, Bratislava - interior
Nagyová, Katarína -- Kočlík, Dušan
Adaptácia budovy na nový účel, Bratislava - interiér. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bergenský hotel Norge
Kočlík, Dušan
Bergenský hotel Norge. Atrium, 16. p. 96--99.
articles in magazines2019Details
Café bar s kníhkupectvom, Bratislava Dúbravka – interiér
Lacková, Simona -- Vinárčiková, Jana
Café bar s kníhkupectvom, Bratislava Dúbravka – interiér. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Community Center, Neratovice - interior
Matkobišová, Radka -- Hronský, Michal
Kultúrny dom, Neratovice - interiér. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Community Center Vígľaš – interior
Poliak, Dušan -- Vinárčiková, Jana
Komunitné centrum Vígľaš – interiér. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Children´s Center, Laveno-Mombello (Italy) - interior
Merkovská, Ivana -- Hronský, Michal
Detské centrum, Laveno-Mombello (Taliansko) - interiér. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Children´s Center, Santa Cruz (Bolivia) - interior
Teplanová, Brigita -- Hronský, Michal
Detské centrum, Santa Cruz (Bolívia) - interiér. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of natural materials on human physiology
Šubjak, Ján -- Donoval, Martin -- Kuzma, Anton -- Vavrinský, Erik -- Svobodová, Helena -- Kotradyová, Veronika
Vplyv prírodných materiálov na fyziológiu človeka. In MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, p. 39--44. ISBN 978-80-972238-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Interior design as a therapy\\Personalization of the residential interior in term of its dimensions
Hofbauerová, Adriána -- Kotradyová, Veronika
Interiérový dizajn ako terapia\\Personalizácia bytového interiéru z hľadiska jeho dimenzií. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Interior of sports and wellness center in Piešťany
Kusendová, Simona -- Salcer, Igor
Interiér športového a wellnessového centra v Piešťanoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Interior of the Lighthouse Hotel
Hanzelová, Tatiana -- Salcer, Igor
Interiér hotela Lighthouse. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Konverzia administratívnej budovy (M.M.Scheer), Ružomberok - interiér
Veselovská, Veronika -- Daniel, Peter
Konverzia administratívnej budovy (M.M.Scheer), Ružomberok - interiér. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Lokálna identita v materiálnej kultúre ako súčasť wellbeing a sociálnej udržateľnosti
Kotradyová, Veronika
Local identity in material culture as part of wellbeing and social sustainability. Visions for Sustainability [elektronický zdroj], 17. p. 17--28.
articles in magazines2019Details
Mesto v centre
Hronský, Michal
Mesto v centre. Arch, 24. p. 54--59.
articles in magazines2019Details
Mramorové šperky 2018/II: prihláška dizajnu 117-2018, číslo dizajnu 28618
Lesajová, Tatiana
Mramorové šperky 2018/II: prihláška dizajnu 117-2018, číslo dizajnu 28618. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Museum of TANAP, Tatranska Lomnica - interior
Varšová, Lenka -- Daniel, Peter
Múzeum TANAP-u, Tatranská Lomnica - interiér. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Museum of the Boucher de Perthes, Abbeville - interior
Paľuchová, Martina -- Mazalán, Peter
Múzeum Boucher de Perthes, Abbeville - interiér. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Nenápadné zásahy
Daniel, Peter
Nenápadné zásahy. Arch, 24. p. 46--48.
articles in magazines2019Details
Polyfunkčný bytový dom „BEACH“ - Recife, Brazília – interiér
Silva Campos Pires, Lívia Raquel -- Vinárčiková, Jana
Polyfunkčný bytový dom „BEACH“ - Recife, Brazília – interiér. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Praktické (Hand-on) projekty - je na ne fakulta architektúry pripravená?: Pozorovateľňa Duna - projekt EHP Slovensko
Kotradyová, Veronika -- Šíp, Lukáš -- Uhrík, Martin -- Varga, Tibor
Praktické (Hand-on) projekty - je na ne fakulta architektúry pripravená?: Pozorovateľňa Duna - projekt EHP Slovensko. Informačné listy FA STU, 26. p. 19.
articles in magazines2019Details
Projekty APVV
Kotradyová, Veronika
Projekty APVV. Informačné listy FA STU, 26. p. 9.
articles in magazines2019Details
Reconstruction of the cinema to the cultural center, Leopoldov, interior
Scheibenreifová, Sabína -- Petelen, Ivan
Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum, Leopoldov, interiér. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Labath, Katarina -- Daniel, Peter
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Lecsőová, Marcela -- Salcer, Igor
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Kurek, Róbert -- Salcer, Igor
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Kuchar, Matej -- Petelen, Ivan
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Lenčéšová, Hedviga -- Daniel, Peter
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Rusk-shaped stimulation elements.
Mazancová, Eva
Stimulačné prvky v tvare piškót: číslo prihlášky dizajnu 100-2018, číslo dizajnu 28628. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Sami sebe
Daniel, Peter
Sami sebe. Arch, 24. p. 19--23.
articles in magazines2019Details
Sídliskový byt 21. storočia
Kočlík, Dušan
Sídliskový byt 21. storočia. Arch, 24. p. 47--51.
articles in magazines2019Details
Stimulačná latka: číslo prihlášky dizajnu 98-2018, číslo dizajnu 28626
Mazancová, Eva
Stimulačná latka: číslo prihlášky dizajnu 98-2018, číslo dizajnu 28626. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Stimulačná škatuľa: číslo prihlášky dizajnu 99-2018, číslo dizajnu 28627
Mazancová, Eva
Stimulačná škatuľa: číslo prihlášky dizajnu 99-2018, číslo dizajnu 28627. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Straty a nálezy
Kočlík, Dušan
Straty a nálezy. Atrium, 16. p. 95--97.
articles in magazines2019Details
Svetlo nad mestom
Lesajová, Tatiana
Svetlo nad mestom. Atrium, 16. p. 62--69.
articles in magazines2019Details
Štyri v jednom
Lesajová, Tatiana
Štyri v jednom. Atrium, 16. p. 64--71.
articles in magazines2019Details
Tienidlo svetelného zdroja na upevnenie na stenu a polica : prihláška dizajnu102-2018, číslo dizajnu 28603
Kučerová, Markéta
Tienidlo svetelného zdroja na upevnenie na stenu a polica : prihláška dizajnu102-2018, číslo dizajnu 28603. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Wine adventure center, Svätý Jur, social spaces, interior
Gregušová, Kristína -- Petelen, Ivan
Vinárske zážitkové centrum, Svätý Jur, spoločenské priestory, interiér. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Wireless patient monitoring technology and impact of sitting typology on human physiology
Šubjak, Ján -- Donoval, Martin -- Kuzma, Anton -- Vavrinský, Erik -- Svobodová, Helena -- Kotradyová, Veronika
Bezdrôtové monitorovacie technológie a vplyp typológie sedenia na fyziológiu človeka. In MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, p. 35--38. ISBN 978-80-972238-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Zásuvka a iné výsuvné systémy: prihláška úžitkového vzoru 112-2017, úžitkový vzor číslo 8405
Kotradyová, Veronika -- Artim, Slavomír
Zásuvka a iné výsuvné systémy: prihláška úžitkového vzoru 112-2017, úžitkový vzor číslo 8405. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Zásuvková komoda: prihláška dizajnu 1-2019, číslo dizajnu 28639
Lesajová, Tatiana
Zásuvková komoda: prihláška dizajnu 1-2019, číslo dizajnu 28639. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details