16. 9. 2019  14:13 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ústav interiéru a výstavníctva (FA) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 47

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Adaptácia budovy na nový účel, Bratislava - interiér
Gramerová, Veronika -- Kočlík, Dušan
Adaptácia budovy na nový účel, Bratislava - interiér. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Adaptácia budovy na nový účel, Bratislava - interiér
Bačišinová, Dominika -- Hronský, Michal
Adaptácia budovy na nový účel, Bratislava - interiér. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Adaptácia budovy na nový účel, Bratislava - interiér
Naďová, Ivana -- Hronský, Michal
Adaptácia budovy na nový účel, Bratislava - interiér. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Adaptácia budovy na nový účel, Bratislava - interiér
Nagyová, Katarína -- Kočlík, Dušan
Adaptácia budovy na nový účel, Bratislava - interiér. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Adaptácia neonatologického oddelenia: príklad integrácie matky do starostlivosti o novorodenca v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Puškár, Branislav -- Kočlík, Dušan
Adaptácia neonatologického oddelenia: príklad integrácie matky do starostlivosti o novorodenca v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. ALFA, 24. s. 28--35.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Application of wooden construction joints in contemporary interior
Daniel, Peter -- Lesajová, Tatiana
Application of wooden construction joints in contemporary interior. In SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. Sofia: STEF92 Technology, 2019, s. 379--386. ISBN 978-619-7408-75-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Architektonická kalokagatia
Kočlík, Dušan
Architektonická kalokagatia. Atrium :, 16. s. 22--26.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Bergenský hotel Norge
Kočlík, Dušan
Bergenský hotel Norge. Atrium, 16. s. 96--99.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Bezdrôtové monitorovacie technológie a vplyp typológie sedenia na fyziológiu človeka
Šubjak, Ján -- Donoval, Martin -- Kuzma, Anton -- Vavrinský, Erik -- Svobodová, Helena -- Kotradyová, Veronika
Bezdrôtové monitorovacie technológie a vplyp typológie sedenia na fyziológiu človeka. In MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 35--38. ISBN 978-80-972238-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Café bar s kníhkupectvom, Bratislava Dúbravka – interiér
Lacková, Simona -- Vinárčiková, Jana
Café bar s kníhkupectvom, Bratislava Dúbravka – interiér. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detské centrum, Laveno-Mombello (Taliansko) - interiér
Merkovská, Ivana -- Hronský, Michal
Detské centrum, Laveno-Mombello (Taliansko) - interiér. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detské centrum, Santa Cruz (Bolívia) - interiér
Teplanová, Brigita -- Hronský, Michal
Detské centrum, Santa Cruz (Bolívia) - interiér. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Interiér hotela Lighthouse
Hanzelová, Tatiana -- Salcer, Igor
Interiér hotela Lighthouse. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Interiér športového a wellnessového centra v Piešťanoch
Kusendová, Simona -- Salcer, Igor
Interiér športového a wellnessového centra v Piešťanoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Interiérový dizajn ako terapia\Personalizácia bytového interiéru z hľadiska jeho dimenzií
Hofbauerová, Adriána -- Kotradyová, Veronika
Interiérový dizajn ako terapia\Personalizácia bytového interiéru z hľadiska jeho dimenzií. Dizertačná práca. 2019. 177 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Interior Reconstruction of the Neonatology Department, St. Cyril and Method Hospital, Bratislava - Case Study
Puškár, Branislav -- Kočlík, Dušan
Interior Reconstruction of the Neonatology Department, St. Cyril and Method Hospital, Bratislava - Case Study. In SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. Sofia: STEF92 Technology, 2019, s. 497--502. ISBN 978-619-7408-75-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Komunitné centrum Vígľaš – interiér
Poliak, Dušan -- Vinárčiková, Jana
Komunitné centrum Vígľaš – interiér. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konverzia administratívnej budovy (M.M.Scheer), Ružomberok - interiér
Veselovská, Veronika -- Daniel, Peter
Konverzia administratívnej budovy (M.M.Scheer), Ružomberok - interiér. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kultúrny dom, Neratovice - interiér
Matkobišová, Radka -- Hronský, Michal
Kultúrny dom, Neratovice - interiér. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Local identity in material culture as part of wellbeing and social sustainability
Kotradyová, Veronika
Local identity in material culture as part of wellbeing and social sustainability. Visions for Sustainability [elektronický zdroj], 17. s. 17--28.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Mesto v centre
Hronský, Michal
Mesto v centre. Arch, 24. s. 54--59.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Mramorové šperky 2018/II: prihláška dizajnu 117-2018, číslo dizajnu 28618
Lesajová, Tatiana
Mramorové šperky 2018/II: prihláška dizajnu 117-2018, číslo dizajnu 28618. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Múzeum Boucher de Perthes, Abbeville - interiér
Paľuchová, Martina -- Mazalán, Peter
Múzeum Boucher de Perthes, Abbeville - interiér. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Múzeum TANAP-u, Tatranská Lomnica - interiér
Varšová, Lenka -- Daniel, Peter
Múzeum TANAP-u, Tatranská Lomnica - interiér. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nenápadné zásahy
Daniel, Peter
Nenápadné zásahy. Arch, 24. s. 46--48.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Polyfunkčný bytový dom „BEACH“ - Recife, Brazília – interiér
Silva Campos Pires, Lívia Raquel -- Vinárčiková, Jana
Polyfunkčný bytový dom „BEACH“ - Recife, Brazília – interiér. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Praktické (Hand-on) projekty - je na ne fakulta architektúry pripravená?: Pozorovateľňa Duna - projekt EHP Slovensko
Kotradyová, Veronika -- Šíp, Lukáš -- Uhrík, Martin -- Varga, Tibor
Praktické (Hand-on) projekty - je na ne fakulta architektúry pripravená?: Pozorovateľňa Duna - projekt EHP Slovensko. Informačné listy FA STU, 26. s. 19.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Projekty APVV
Kotradyová, Veronika
Projekty APVV. Informačné listy FA STU, 26. s. 9.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum, Leopoldov, interiér
Scheibenreifová, Sabína -- Petelen, Ivan
Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum, Leopoldov, interiér. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Labath, Katarina -- Daniel, Peter
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Lecsőová, Marcela -- Salcer, Igor
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Kurek, Róbert -- Salcer, Igor
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Kuchar, Matej -- Petelen, Ivan
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Lenčéšová, Hedviga -- Daniel, Peter
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sami sebe
Daniel, Peter
Sami sebe. Arch, 24. s. 19--23.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Sídliskový byt 21. storočia
Kočlík, Dušan
Sídliskový byt 21. storočia. Arch, 24. s. 47--51.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Stimulačná latka: číslo prihlášky dizajnu 98-2018, číslo dizajnu 28626
Mazancová, Eva
Stimulačná latka: číslo prihlášky dizajnu 98-2018, číslo dizajnu 28626. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Stimulačná škatuľa: číslo prihlášky dizajnu 99-2018, číslo dizajnu 28627
Mazancová, Eva
Stimulačná škatuľa: číslo prihlášky dizajnu 99-2018, číslo dizajnu 28627. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Stimulačné prvky v tvare piškót: číslo prihlášky dizajnu 100-2018, číslo dizajnu 28628
Mazancová, Eva
Stimulačné prvky v tvare piškót: číslo prihlášky dizajnu 100-2018, číslo dizajnu 28628. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Straty a nálezy
Kočlík, Dušan
Straty a nálezy. Atrium, 16. s. 95--97.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Svetlo nad mestom
Lesajová, Tatiana
Svetlo nad mestom. Atrium, 16. s. 62--69.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Štyri v jednom
Lesajová, Tatiana
Štyri v jednom. Atrium, 16. s. 64--71.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Tienidlo svetelného zdroja na upevnenie na stenu a polica : prihláška dizajnu102-2018, číslo dizajnu 28603
Kučerová, Markéta
Tienidlo svetelného zdroja na upevnenie na stenu a polica : prihláška dizajnu102-2018, číslo dizajnu 28603. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Vinárske zážitkové centrum, Svätý Jur, spoločenské priestory, interiér
Gregušová, Kristína -- Petelen, Ivan
Vinárske zážitkové centrum, Svätý Jur, spoločenské priestory, interiér. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv prírodných materiálov na fyziológiu človeka
Šubjak, Ján -- Donoval, Martin -- Kuzma, Anton -- Vavrinský, Erik -- Svobodová, Helena -- Kotradyová, Veronika
Vplyv prírodných materiálov na fyziológiu človeka. In MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 39--44. ISBN 978-80-972238-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Zásuvka a iné výsuvné systémy: prihláška úžitkového vzoru 112-2017, úžitkový vzor číslo 8405
Kotradyová, Veronika -- Artim, Slavomír
Zásuvka a iné výsuvné systémy: prihláška úžitkového vzoru 112-2017, úžitkový vzor číslo 8405. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Zásuvková komoda: prihláška dizajnu 1-2019, číslo dizajnu 28639
Lesajová, Tatiana
Zásuvková komoda: prihláška dizajnu 1-2019, číslo dizajnu 28639. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti