16. 10. 2019  23:38 Vladimíra
Akademický informační systém

Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 48

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
A new tool of urban stability and development in spatial planning
Michalka, Ladislav -- Kováč, Bohumil
A new tool of urban stability and development in spatial planning. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019, s. 18--22.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Podešva, Dávid -- Sopirová, Alžbeta
Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Marková, Natália -- Kováč, Bohumil
Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Hruška, Jakub -- Smatanová, Katarína
Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Chmurová, Barbora -- Putrová, Eva
Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Kakvicová, Kristína -- Smatanová, Katarína
Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Bratislava Kollárovo námestie- verejný priestor
Hollý, Bohdan -- Hanáček, Tomáš
Bratislava Kollárovo námestie- verejný priestor. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Bratislava_MČ Ružinov východný rozvoj [elektronický zdroj]
Štefancová, Lucia -- Görner, Karol
Bratislava_MČ Ružinov východný rozvoj [elektronický zdroj]. 1.. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 62 CD-ROM. ISBN 978-80-227-4953-4.
sborník2019Podrobnosti
Bytový dom Devínske lúky
Štefancová, Lucia
Bytový dom Devínske lúky. Arch, 24. s. 36--39.
články v časopisech2019Podrobnosti
Community engagement as a sustainable tool in transforming mass housing urban structures. Case study of Petržalka estate, Bratislava, Slovakia
Kasala, Viktor -- Smatanová, Katarína
Community engagement as a sustainable tool in transforming mass housing urban structures. Case study of Petržalka estate, Bratislava, Slovakia. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Contemporary Urban Challenges: Zahraničný vzdelávací projekt
Smatanová, Katarína
Contemporary Urban Challenges: Zahraničný vzdelávací projekt. Informačné listy FA STU, 26. s. 16.
články v časopisech2019Podrobnosti
DANURB - DANUBE URBAN BRAND: Typ projektu: INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME
Vitková, Ľubica
DANURB - DANUBE URBAN BRAND: Typ projektu: INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME. Informačné listy FA STU, 26. s. 12.
články v časopisech2019Podrobnosti
Ecoindex as a tool of regulation of the urban greenery in the public space
Görner, Karol -- Kadášová, Zuzana
Ecoindex as a tool of regulation of the urban greenery in the public space. In SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future. Sofia: STEF 92 Technology, 2019, s. 441--448. ISBN 978-619-7408-89-8.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Hmotovo-priestorové hodnotenie verejných priestorov suburbánnych vidieckych sídiel zázemia Bratislavy, prípadová štúdia Hviezdoslavov: Mass-space evaluation of public space of suburban rural Bratislava's hinterland, case study of Hviezdoslavov
Bradová, Ivana -- Kadášová, Zuzana -- Sopirová, Alžbeta
Hmotovo-priestorové hodnotenie verejných priestorov suburbánnych vidieckych sídiel zázemia Bratislavy, prípadová štúdia Hviezdoslavov: Mass-space evaluation of public space of suburban rural Bratislava's hinterland, case study of Hviezdoslavov. Czech Journal of Civil Engineering, 5. s. 22--28.
články v časopisech2019Podrobnosti
Hodnotenie ťažiškových verejných priestorov v Záhorskej Bystrici
Kadášová, Zuzana
Hodnotenie ťažiškových verejných priestorov v Záhorskej Bystrici. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, s. 28--35. ISBN 978-80-227-4878-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Hyperloop v kontexte Bratislavy
Hain, Vladimír -- Hanáček, Tomáš -- Uhrík, Martin
Hyperloop v kontexte Bratislavy. ALFA, 24. s. 4--17.
články v časopisech2019Podrobnosti
Jelšava – Námestie republiky
Gyarmati, Ágnes -- Smatanová, Katarína
Jelšava – Námestie republiky. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Jelšava – Námestie republiky
Vician, Oliver -- Kováč, Bohumil
Jelšava – Námestie republiky. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Kollárovo námestie - verejný priestor, Bratislava
Rybanská, Libuša -- Vitková, Ľubica
Kollárovo námestie - verejný priestor, Bratislava. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Kollárovo námestie - verejný priestor, Bratislava
Chovancová, Alexandra -- Vitková, Ľubica
Kollárovo námestie - verejný priestor, Bratislava. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Krajinný priestor Tatranská Polianka
Nagy, Krisztina -- Putrová, Eva
Krajinný priestor Tatranská Polianka. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Krajinný priestor Vyšné Hágy
Maga, Katalin -- Putrová, Eva
Krajinný priestor Vyšné Hágy. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Liquid spaces: Understanding of urban spatial networks through the human data
Nováček, Oto -- Diežka, Miloš
Liquid spaces: Understanding of urban spatial networks through the human data. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 17--21.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov
Burák, Michal -- Burák Dušan, -- Nováček, Oto
Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov. Košice : Architektonické štúdio Atrium, 2019. 264 s. ISBN 978-80-973418-0-0.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2019Podrobnosti
Martin - Námestie SNP - verejný priestor
Vafinová, Dáša -- Bašová, Silvia
Martin - Námestie SNP - verejný priestor. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Martin - Námestie SNP - verejný priestor
Jedináková, Silvia -- Bašová, Silvia
Martin - Námestie SNP - verejný priestor. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica - koncepcia rozvoja
Juhásová, Diana -- Sopirová, Alžbeta
Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica - koncepcia rozvoja. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Niektoré regionálne súvislosti rozvoja územia Záhorskej Bystrice
Kováč, Bohumil
Niektoré regionálne súvislosti rozvoja územia Záhorskej Bystrice. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, s. 8--15. ISBN 978-80-227-4878-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Planning of the green road system as an element of spatial management in suburbs and small towns
Jaszczak Agnieszka, -- Žukowska Joanna, -- Dreksler Beata, -- Al Akl Nayla, -- Kristiánová, Katarína
Planning of the green road system as an element of spatial management in suburbs and small towns. Zarzadzanie Publiczne, 46. s. 131--147.
články v časopisech2019Podrobnosti
Potential of culture for sustainable urban development
Vitková, Ľubica -- Siláči, Ivan
Potential of culture for sustainable urban development. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Potential of Recycling Urban Territories
Bašová, Silvia -- Sopirová, Alžbeta -- Kristiánová, Katarína
Potential of Recycling Urban Territories. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019, s. 18--22.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Princípy transformovania verejných priestorov vidieckeho charakteru
Bašová, Silvia
Princípy transformovania verejných priestorov vidieckeho charakteru. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, s. 22--27. ISBN 978-80-227-4878-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Public Amenities in Rural Suburban Settlements in Bratislava's Hinterland
Sopirová, Alžbeta -- Bradová, Ivana
Public Amenities in Rural Suburban Settlements in Bratislava's Hinterland. European Countryside, 11. s. 98--123.
články v časopisech2019Podrobnosti
Regulácia a bilancovanie zelene v kontexte revitalizácie verejného priestoru, prípadová štúdia - ulica Československých tankistov, Záhorská Bystrica
Görner, Karol
Regulácia a bilancovanie zelene v kontexte revitalizácie verejného priestoru, prípadová štúdia - ulica Československých tankistov, Záhorská Bystrica. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, s. 66--71. ISBN 978-80-227-4878-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Revitalizácia verejných priestorov obce Tomášovce
Štrbíková, Dominika -- Vitková, Ľubica
Revitalizácia verejných priestorov obce Tomášovce. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Revitalization of public space in small towns: Examples from Slovakia and Poland
Jaszczak Agnieszka, -- Kristiánová, Katarína -- Sopirová, Alžbeta
Revitalization of public space in small towns: Examples from Slovakia and Poland. Zarzadzanie Publiczne, 45. s. 35--46.
články v časopisech2019Podrobnosti
Social and cultural role of greenery in development of cittaslow towns
Jaszczak Agnieszka, -- Kristiánová, Katarína
Social and cultural role of greenery in development of cittaslow towns. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Stakeholders - an important part of a sustainable city concept
Vitková, Ľubica -- Urban, Ján
Stakeholders - an important part of a sustainable city concept. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Topoľčany Stará nemocnica - verejný priestor
Végh, Daniel -- Kristiánová, Katarína
Topoľčany Stará nemocnica - verejný priestor. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Transformácia areálu Bratislava - Dimitrovka
Vachuna, Lukáš -- Bašová, Silvia
Transformácia areálu Bratislava - Dimitrovka. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Transformácia neformálnych osád v Kábule, Afganistan
Fazli, Mirwais -- Kováč, Bohumil
Transformácia neformálnych osád v Kábule, Afganistan. Disertační práce. 2019. 151 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Transformácia okrajových mestských častí na rezidenčné predmestia Bratislavy
Sopirová, Alžbeta
Transformácia okrajových mestských častí na rezidenčné predmestia Bratislavy. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, s. 16--21. ISBN 978-80-227-4878-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Úprava vodného toku vo verejnom priestore
Putrová, Eva -- Hanáček, Tomáš
Úprava vodného toku vo verejnom priestore. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, s. 52--57. ISBN 978-80-227-4878-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Urban design educational approaches reflecting global research and local conditions
Joklová, Viera -- Kristiánová, Katarína
Urban design educational approaches reflecting global research and local conditions. In GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. -- CANDEL TORRES, I. INTED 2019. Valencia: IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019, s. 3930--3934. ISBN 978-84-09-08619-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Verejná zeleň v prostredí Záhorskej Bystrice
Gécová, Katarína
Verejná zeleň v prostredí Záhorskej Bystrice. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, s. 58--65. ISBN 978-80-227-4878-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Záhorská Bystrica - Ul. Československých tankistov
Kožehubová, Ivona -- Sopirová, Alžbeta
Záhorská Bystrica - Ul. Československých tankistov. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Záhorská Bystrica očami miestnych obyvateľov
Bradová, Ivana -- Kadášová, Zuzana
Záhorská Bystrica očami miestnych obyvateľov. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, s. 36--43. ISBN 978-80-227-4878-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Železničné stanice ako súčasť koncepcie Smart City, overovacie štúdie pre Bratislavu
Vitková, Ľubica
Železničné stanice ako súčasť koncepcie Smart City, overovacie štúdie pre Bratislavu. Inžinierske stavby :, 67. s. 49--51.
články v časopisech2019Podrobnosti