Aug 24, 2019   11:08 p.m. Bartolomej
Academic information system

Institute of Urban Design and Planning (FA) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 39

PublicationsType of resultYearDetails
A new tool of urban stability and development in spatial planning
Michalka, Ladislav -- Kováč, Bohumil
A new tool of urban stability and development in spatial planning. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019, p. 18--22.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Bratislava - Kollárovo square - public space
Marková, Natália -- Kováč, Bohumil
Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bratislava - Kollárovo Square - public space
Chmurová, Barbora -- Putrová, Eva
Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bratislava - Kollárovo Square - public space
Hruška, Jakub -- Smatanová, Katarína
Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bratislava - Kollárovo Square - public space
Kakvicová, Kristína -- Smatanová, Katarína
Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bratislava City Záhorská Bystrica - Concept of Development
Juhásová, Diana -- Sopirová, Alžbeta
Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica - koncepcia rozvoja. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bratislava Kollárovo Square - public space
Podešva, Dávid -- Sopirová, Alžbeta
Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bratislava Kollárovo Square- Public Space
Hollý, Bohdan -- Hanáček, Tomáš
Bratislava Kollárovo námestie- verejný priestor. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bytový dom Devínske lúky
Štefancová, Lucia
Bytový dom Devínske lúky. Arch, 24. p. 36--39.
articles in magazines2019Details
Contemporary Urban Challenges: Zahraničný vzdelávací projekt
Smatanová, Katarína
Contemporary Urban Challenges: Zahraničný vzdelávací projekt. Informačné listy FA STU, 26. p. 16.
articles in magazines2019Details
Creek public place adaptation
Putrová, Eva -- Hanáček, Tomáš
Úprava vodného toku vo verejnom priestore. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 52--57. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
DANURB - DANUBE URBAN BRAND: Typ projektu: INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME
Vitková, Ľubica
DANURB - DANUBE URBAN BRAND: Typ projektu: INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME. Informačné listy FA STU, 26. p. 12.
articles in magazines2019Details
Evaluation of the Main Public Spaces in the Záhorská Bystrica
Kadášová, Zuzana
Hodnotenie ťažiškových verejných priestorov v Záhorskej Bystrici. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 28--35. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Hmotovo-priestorové hodnotenie verejných priestorov suburbánnych vidieckych sídiel zázemia Bratislavy, prípadová štúdia Hviezdoslavov: Mass-space evaluation of public space of suburban rural Bratislava's hinterland, case study of Hviezdoslavov
Bradová, Ivana -- Kadášová, Zuzana -- Sopirová, Alžbeta
Hmotovo-priestorové hodnotenie verejných priestorov suburbánnych vidieckych sídiel zázemia Bratislavy, prípadová štúdia Hviezdoslavov: Mass-space evaluation of public space of suburban rural Bratislava's hinterland, case study of Hviezdoslavov. Czech Journal of Civil Engineering, 5. p. 22--28.
articles in magazines2019Details
Hyperloop v kontexte Bratislavy
Hain, Vladimír -- Hanáček, Tomáš -- Uhrík, Martin
Hyperloop v kontexte Bratislavy. ALFA, 24. p. 4--17.
articles in magazines2019Details
Jelšava - Square of the Republic
Vician, Oliver -- Kováč, Bohumil
Jelšava – Námestie republiky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Jelšava – Republic Square
Gyarmati, Ágnes -- Smatanová, Katarína
Jelšava – Námestie republiky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Kollarovo Square - public space, Bratislava
Chovancová, Alexandra -- Vitková, Ľubica
Kollárovo námestie - verejný priestor, Bratislava. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Kollarovo Square -public space,Bratislava
Rybanská, Libuša -- Vitková, Ľubica
Kollárovo námestie - verejný priestor, Bratislava. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Landscape area Tatranská Polianka
Nagy, Krisztina -- Putrová, Eva
Krajinný priestor Tatranská Polianka. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Landscape area Vyšné Hágy
Maga, Katalin -- Putrová, Eva
Krajinný priestor Vyšné Hágy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Martin - SNP Square - public space
Vafinová, Dáša -- Bašová, Silvia
Martin - Námestie SNP - verejný priestor. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Martin - SNP Square - public space
Jedináková, Silvia -- Bašová, Silvia
Martin - Námestie SNP - verejný priestor. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Niektoré regionálne súvislosti rozvoja územia Záhorskej Bystrice
Kováč, Bohumil
Niektoré regionálne súvislosti rozvoja územia Záhorskej Bystrice. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 8--15. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Občianska vybavenosť v prímestských vidieckych sídlach zázemia Bratislavy
Sopirová, Alžbeta -- Bradová, Ivana
Public Amenities in Rural Suburban Settlements in Bratislava's Hinterland. European Countryside, 11. p. 98--123.
articles in magazines2019Details
Potenciál recyklácie mestských území
Bašová, Silvia -- Sopirová, Alžbeta -- Kristiánová, Katarína
Potential of Recycling Urban Territories. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019, p. 18--22.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Princípy transformovania verejných priestorov vidieckeho charakteru
Bašová, Silvia
Princípy transformovania verejných priestorov vidieckeho charakteru. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 22--27. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Public greenery in Záhorská Bystrica
Gécová, Katarína
Verejná zeleň v prostredí Záhorskej Bystrice. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 58--65. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Regulation and evaluation of greenery in the context of revitalization of public space, case study - ulica Československých tankistov, Záhorská Bystrica
Görner, Karol
Regulácia a bilancovanie zelene v kontexte revitalizácie verejného priestoru, prípadová štúdia - ulica Československých tankistov, Záhorská Bystrica. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 66--71. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Revitalizácia verejných priestorov v malých mestách: príklady zo Slovenska a Poľska
Jaszczak Agnieszka, -- Kristiánová, Katarína -- Sopirová, Alžbeta
Revitalization of public space in small towns: Examples from Slovakia and Poland. Zarzadzanie Publiczne, 45. p. 35--46.
articles in magazines2019Details
Revitalization of the public spaces of Tomášovce village
Štrbíková, Dominika -- Vitková, Ľubica
Revitalizácia verejných priestorov obce Tomášovce. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Topoľčany Old hospital - public space
Végh, Daniel -- Kristiánová, Katarína
Topoľčany Stará nemocnica - verejný priestor. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Transformation of informal settlements in Kabul, Afghanistan
Fazli, Mirwais -- Kováč, Bohumil
Transformácia neformálnych osád v Kábule, Afganistan. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Transformation of peripheral urban areas into residential suburbs in Bratislava
Sopirová, Alžbeta
Transformácia okrajových mestských častí na rezidenčné predmestia Bratislavy. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 16--21. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Transformation of the Bratislava - Dimitrovka area
Vachuna, Lukáš -- Bašová, Silvia
Transformácia areálu Bratislava - Dimitrovka. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vzdelávacie prístupy v urbanizme reflektujúce globálny výskum a lokálne podmienky.
Joklová, Viera -- Kristiánová, Katarína
Urban design educational approaches reflecting global research and local conditions. In GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. -- CANDEL TORRES, I. INTED 2019. Valencia: IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019, p. 3930--3934. ISBN 978-84-09-08619-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Záhorská Bystrica - street Československých tankistov
Kožehubová, Ivona -- Sopirová, Alžbeta
Záhorská Bystrica - Ul. Československých tankistov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Záhorská Bystrica by local inhabitants
Bradová, Ivana -- Kadášová, Zuzana
Záhorská Bystrica očami miestnych obyvateľov. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 36--43. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Železničné stanice ako súčasť koncepcie Smart City, overovacie štúdie pre Bratislavu
Vitková, Ľubica
Železničné stanice ako súčasť koncepcie Smart City, overovacie štúdie pre Bratislavu. Inžinierske stavby :, 67. p. 49--51.
articles in magazines2019Details