Jul 5, 2020   3:04 a.m. Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov
Academic information system

Institute of Landscape and Garden Architecture (FA) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 6

Publications
Type of result
Year
Details
Exploiting the potential of rainwater in terms of landscape-architectural design in urban environment.
Lovasíková, Dominika -- Stankoci, Ivan
Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Landscape design of the Istrochem site as a tool for decontamination of the area.
Točená, Denisa -- Stankoci, Ivan
Krajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Proposal of adaptation measures eliminating negative impact of climate change in Dunajská Streda
Takács, András -- Stankoci, Ivan
Návrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívne dopady klimatickej zmeny v meste Dunajská Streda. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Revitalization of Námestie Andreja Hlinku in Žilina
Grečnárová, Jana -- Stankoci, Ivan
Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Revitalization of the retirement home in Lehnice.
Lőrinczová, Noémi -- Stankoci, Ivan
Revitalizácia areálu domova seniorov v Lehniciach. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Revitalization of the surroundings of the Vrbické pleso and reduction of the ecological burden in the solved area
Kureková, Radka -- Stankoci, Ivan
Revitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details