10. 8. 2020  12:44 Vavrinec
Akademický informačný systém

Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FA) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 6

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Krajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia.
Točená, Denisa -- Stankoci, Ivan
Krajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívne dopady klimatickej zmeny v meste Dunajská Streda
Takács, András -- Stankoci, Ivan
Návrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívne dopady klimatickej zmeny v meste Dunajská Streda. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Revitalizácia areálu domova seniorov v Lehniciach.
Lőrinczová, Noémi -- Stankoci, Ivan
Revitalizácia areálu domova seniorov v Lehniciach. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline
Grečnárová, Jana -- Stankoci, Ivan
Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Revitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území.
Kureková, Radka -- Stankoci, Ivan
Revitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí.
Lovasíková, Dominika -- Stankoci, Ivan
Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti