15. 12. 2019  0:24 Ivica
Akademický informační systém

Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠTEFLOVIČOVÁ, M. -- STANKOCI, I. Rozvoj obce Borinka a priľahlého územia Malých Karpát so zameraním na jej rekreačný, historický a prírodný potenciál. Diplomová práce. 2018.

Originální název: Rozvoj obce Borinka a priľahlého územia Malých Karpát so zameraním na jej rekreačný, historický a prírodný potenciál.
Anglický název: Development of the Borinka village and the adjacent area of the Small Carpathians, focusing on its recreational, historical and natural potential.
Český název:
Autor: Ing. et Ing. Miroslava Šteflovičová
Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Pracoviště: Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Katedra vodného hospodárstva krajiny
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2018
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Borinka, rekreácia a turizmus, Little Carpathians, rural site, ecosystem services, recreation and tourism, ekosystémové služby, vidiecke sídlo, Malé Karpaty
Rok uplatnění: 2018
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. et Ing. Miroslava Šteflovičová
Poslední změna: 16.06.2018 22:21 (Import dat z knihovny)