24. 9. 2020  23:22 Ľuboš
Akademický informačný systém

Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FAD) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠTEFLOVIČOVÁ, M. -- STANKOCI, I. Rozvoj obce Borinka a priľahlého územia Malých Karpát so zameraním na jej rekreačný, historický a prírodný potenciál. Diplomová práca. 2018.

Originálny názov:
Rozvoj obce Borinka a priľahlého územia Malých Karpát so zameraním na jej rekreačný, historický a prírodný potenciál.
Anglický názov:
Development of the Borinka village and the adjacent area of the Small Carpathians, focusing on its recreational, historical and natural potential.
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Katedra vodného hospodárstva krajiny
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2018
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: Borinka, rekreácia a turizmus, Little Carpathians, rural site, ecosystem services, recreation and tourism, ekosystémové služby, vidiecke sídlo, Malé Karpaty
Rok uplatnenia:
2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. et Ing. Miroslava Šteflovičová
Posledná zmena:
16.06.2018 22:21 (Import dát z knižnice)