25. 9. 2020  23:05 Vladislav
Akademický informační systém

Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FAD) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LOVASÍKOVÁ, D. -- STANKOCI, I. Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí. Diplomová práce. 2020.

Originální název: Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí.
Anglický název:
Exploiting the potential of rainwater in terms of landscape-architectural design in urban environment.
Český název:
Autor:
Ing. Dominika Lovasíková
Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Pracoviště:
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Katedra vodného hospodárstva krajiny
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2020
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: využitie dažďovej vody, ulica, Verejný priestor, street, use of rainwater, Public space, park
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Dominika Lovasíková
Poslední změna:
13.06.2020 22:23 (Import dat z knihovny)