25. 9. 2020  20:24 Vladislav
Akademický informačný systém

Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FAD) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LOVASÍKOVÁ, D. -- STANKOCI, I. Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí.
Anglický názov:
Exploiting the potential of rainwater in terms of landscape-architectural design in urban environment.
Český názov:
Autor:
Ing. Dominika Lovasíková
Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Pracovisko:
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Katedra vodného hospodárstva krajiny
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: využitie dažďovej vody, ulica, Verejný priestor, street, use of rainwater, Public space, park
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
13.06.2020 22:23 (Import dát z knižnice)