25. 9. 2020  23:10 Vladislav
Akademický informačný systém

Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FAD) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TAKÁCS, A. -- STANKOCI, I. Návrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívne dopady klimatickej zmeny v meste Dunajská Streda. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Návrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívne dopady klimatickej zmeny v meste Dunajská Streda
Anglický názov:
Proposal of adaptation measures eliminating negative impact of climate change in Dunajská Streda
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Katedra vodného hospodárstva krajiny
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: stav životného prostredia, water in the city, adaptation measures, microclimate of the cities, biodiverzita, mikroklíma mesta, health of the population, klimatická zmena, adaptačné opatrenie, current status of the environment, voda v meste, negative consequences of climate change, climate change, biodiversity, zdravie obyvateľstva, negatívne dôsledky zmeny klímy, preparation for climate change, príprava na zmenu klímy, Dunajská Streda
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
13.06.2020 22:23 (Import dát z knižnice)