25. 9. 2020  22:59 Vladislav
Akademický informačný systém

Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FAD) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUREKOVÁ, R. -- STANKOCI, I. Revitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Revitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území.
Anglický názov:
Revitalization of the surroundings of the Vrbické pleso and reduction of the ecological burden in the solved area
Český názov:
Autor: Ing. Radka Kureková
Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Pracovisko: Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Katedra vodného hospodárstva krajiny
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: revitalizácia, revitalization, ochrana životného prostredia, glacial lake, ecological burden, environmental protection, ekologická záťaž, ľadovcové pleso
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Radka Kureková
Posledná zmena:
13.06.2020 22:23 (Import dát z knižnice)